Maranet – Työmaakirjaukset sähköisesti

KAIPAATKO HELPPOA TOIMINNAN-
OHJAUS-
JÄRSTELMÄÄ

Maranetilla saat kaikki tiedot talteen, kuten toimitukset, työsuoritukset ja niihin liittyvät laskutus- ja palkanmaksutiedot suoraan työmailta käsin. Tiedot tallentuvat suoraan pilvipalveluun. Ei tarvitse huolehtia merkintöjen tulkinnanvaraisuudesta tai papereiden katoamisesta, kun työkirjaustiedot merkataan suoraan sähköiseen muotoon. Voit tarvittaessa käyttää tallennettuja tietoja heti, koska järjestelmä tallentaa tiedot aina reaaliaikaisesti. Maranet toimii verkkoselaimessa, joten voi käyttää sitä älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella, ilman asennettavia ohjelmia.

RATKAISU KAUSI-
TYÖVOIMAN HALLINTAAN

Haluamme tukea kausiluonteista työtä, joten mahdolliset passiiviset työkuukaudet on otettu huomioon laskutuksessa. Ainoastaan pääkäyttäjän tunnukset lasketaan aktiivisiksi tunnuksiksi ja näiden alle voidaan luoda aliurakoitsijoille tai työntekijöille omia tunnuksia.

Pyrimme käytännöllisyyteen, joten käyttämättömia tunnuksia ei tarvitse poistaa järjestelmästä hiljaisemman ajanjakson ajaksi. Seuraamme teidän puolesta, mitkä tunnukset ovat aktiivisia tai passiivisia. Laskutamme järjestelmän käytöstä aina jälkikäteen ja vain niistä kuukausista, jolloin käyttäjätunnukset ovat olleet aktiivisessa tilassa. Emme siis laskuta, jos järjestelmästä löytyy passiivinen/ käyttämätön tunnus edellisen kuukauden ajalta.

Asiakkuutemme ovat aina toistaiseksi voimassa olevia. Taukoa voi tarvittaessa pitää milloin vain.

Ominaisuudet

Laskutus

Asiakassuhteemme ovat aina toistaiseksi voimassa olevia, mutta taukoa on mahdollista pitää silloin kun sitä tarvitset. Laskutamme kuukausittain jälkikäteen käytön perusteella.

Töiden koordinointi

Töiden koordinointi on olennainen osa tehokasta liiketoimintaa, ja oikeanlaisen järjestelmän avulla se sujuu saumattomasti. Maranet tarjoaa käyttäjilleen helppokäyttöisen työkalun, jonka avulla työtehtäviä voi osoittaa työntekijöille tai aliurakoitsijoille vaivattomasti.

Työksiannot

Työksiantojen avulla voit koordinoida kenttätyötä reaaliaikaisesti. Työksiannon voi osoittaa tietylle käyttäjälle tai sen voi jättää avoimeksi jolloin, listauksesta kuitenkin näkee, mitä kaikkea halutaan tehtävän.

Raportit

Reaaliaikaisesti tapahtuvat kirjaukset suoraan työmailta mahdollistavat, että tiedot ovat heti käytettävissä. Hyödynnä raporttimme sellaisenaan laskutuksessa tai voit tulostaa ne PDF-muodossa ja siten lisätä ne mukaan laskujen erittelyyn. Työntekijöiden kirjauksista saatu data ei ole vain laskutusta varten, vaan sitä voidaan hyödyntää myös projektien seurannassa ja resurssien optimoinnissa.

Tarkistustiedot

Luo tarkastuslistoja esimerkiksi työkohteista, koneista ja toimituksista, urakoiden valmiiksi kuittaamista varten. Urakan päätyttyä, tarkastustoimenpiteen tekevä henkilö voi lisätä valmiiksi laadittuun tarkastus-
listapohjaan tietoja, kuten paikkatiedon, kuvan, vapaata tekstiä, asiakkaan nimen, työmaan tai koneen nimen. Valmiit ja jälleen muokatut listat ovat tämän jälkeen näkyvillä pääkäyttäjällä ja esimiehillä.

Työajanseuranta

Maranet soveltuu monenlaiseen kenttätyöhön, etenkin silloin, kun laskutus- ja palkanlaskenta perusteena käytetään tuntimääriä. Työntekijät / aliurakoitsijat merkkaavat tehdyt työtunnit järjestelmään, josta ne siirtyvät suoraan laskutukseen tai palkanlaskentaan. Järjestelmässä voi pitää kirjaa myös työkoneiden tunneista ja niiden sijainnista.

Hyödynnä kirjauksia raportoinnissa

Tallenna kaikki olennaiset tiedot suoraan työmaalta. Voit tehdä kirjauksia niin kaivuutöistä, kuorman ajosta ja asvaltoinnista ja monista muista. Pidä kirjaa millä työmaalla työkoneesi sijaitsevat ja merkkaa työtunnit helposti palkanmaksua varten.  Työntekijöiden kirjauksista saatu data toimii arvokkaana resurssina projektien seurannassa ja liiketoiminnan resurssien optimoinnissa.

Tyomaakirjaukset-puhelimella-Maranet

Sujuvuutta valmiilla kirjaustiedoilla

Voit käyttää järjestelmää eri tavoin, riippuen omasta tarpeesta ja innokkuudesta.

Voit aloittaa käytön heti ja kirjata kaikki tarvittavat tiedot käsin järjestelmään. Kirjaat vain niitä tietoja, mitkä ovat teille sopivia ja tarpeellisia. Voit helposti palata ja täydentää jo valmiiksi tehtyjä kirjauksia myöhemmin, mikä tuo joustavuutta työprosesseihin.

Mikäli haluat tehostaa ajankäyttöä, voit lisätä taustatietoja ennakkoon. Tällöin muut käyttäjät valitsevat valmiista listauksista tarvitsemansa tiedot, ilman tarvetta kirjoittamiselle. Näin mahdollistat muiden käyttäjien vaivattoman tiedonvalinnan ja virheiden määrän vähenemisen.

tyomaakirjaukset-helposti